Lees! Er staat wat er staat.

Gelukkig is er nu dat arrest. Eindelijk! Twee zaken die daar in staan, zijn belangrijk.

Eerst en vooral constateert het hof dat het Blok “systematisch aanzet tot discriminatie, rassenscheiding, haat of geweld...”. Die vaststelling wordt bovendien ampel onderbouwd met uitgebreide citaten. Zo uitvoerig dat je al bijzonder te kwader trouw moet zijn om te beweren dat ze uit hun verband zijn gerukt. Wie ze leest kan ook niet anders dan constateren dat de auteurs van die citaten racisten zijn en, nog belangrijker, de pagina's lange, breedvoerige opsomming toont aan dat ze ook systematisch tot racistische discriminatie, tot haat en geweld aanzetten.

Ten tweede herinnert het hof eraan dat de antiracismewet van 30 juli 1981 niet verhindert “dat door een groep of vereniging schokkende, verontrustende of zelfs kwetsende ideeën worden geuit. (...) Het artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981 legt dus geenszins de dwingelandij van 'het correct denken ' op. (...) Kritiek geuit ten aanzien van de allochtone bevolking van het land is door de wet al dusdanig zeker niet verboden. De eventuele problemen veroorzaakt door datzelfde deel van de bevolking mogen en moeten kunnen worden aangekaart.”

Wat het hof dus zeker niet doet is de limieten vastleggen van de vrije meningsuiting. Zelfs de antiracismewet van 30 juli 1981 doet dat niet volgens het hof. Als u zich daar echt beter bij voelt, mag u dus gerust blijven foeteren op die kutmarokkaantjes of geiteneukers. Wanneer Dewinter, Vanhecke, Annemans en tutti quanti iets anders beweren, kunnen ze of willen ze niet lezen. Als ze klagen dat dit gerecht de vrije meningsuiting kortwiekt dan doen ze alweer wat ze al twintig jaar lang doen. Dan liegen ze er schaamteloos op los. We kunnen dat nu gerust zeggen want het is zwart op wit aangetoond. Leve dus het arrest.

Voor al wie twee seconden nadenkt heeft het altijd al als een paal boven water gestaan. Maar nu werd het eindelijk het voorwerp van een gerechtelijk arrest. Een mening namelijk is géén misdrijf. Ook als het om een mening gaat waar een normaal mens van moet braken. Daarentegen iemand aanzetten dingen te doen die medemensen in hun fundamentele rechten treft, die ze discrimineert, zoiets is wel strafbaar.

In de VSA zou een mensenrechtenorganisatie gepleit hebben om de Ku-Klux-Klan toe te staan te betogen. Ook zogezegd uit respect voor de vrijheid van mening. Rare mensenrechtenvereniging vind ik dat, maar kom. De KKK heeft mensen doen lynchen in naam van de superioriteit van het blanke ras. Als de KKK het vandaag nog voor het zeggen zou hebben, dan zou ze nog altijd oproepen tot lynchpartijen. Aangespoord door het Blok heeft men Marokkanen, linkse betogers, IJzerbedevaarders en homo's in elkaar getimmerd. Daar bestaan foto's van. Op een ervan zie je ook Dewinter en op een andere Verreycken de daad bij ... de mening voegen. Hadden ze de kans gekregen dan hadden ze een paar jaar geleden ook Alida Neslo en Willem Vermandere op de Grote Markt van Brussel van het podium getrokken om ze eens goed onder handen te nemen. De dag dat ze het hier voor het zeggen zullen hebben gaat ook u er dus aan. Wil er iemand mij dan eens uitleggen waar de grens ligt tussen lynchen, in elkaar timmeren en eens flink onder handen nemen? Gaan we in de val trappen die het Blok hypocriet heeft uitgezet? Gaan we ons met andere woorden hoofdschuddend ongerust te maken over de limieten van de vrije meningsuiting? Wat mij betreft, ik ken alleen het glasheldere verschil tussen wat het Blok doet en de mening van de eerste de beste kierewiete racist.

Koen Dille