Oproep

Wij vinden het vanzelfsprekend dat alle inwoners van een land mogen stemmen

Het is u natuurlijk ook opgevallen dat de discussie onder politici over het stemrecht van vreemdelingen de laatste weken geen enkel peil meer haalt.
Opportunisme, gezichtsverlies, politieke afspraken, angst zijn enkele hoofdthema's.
Over de essentie, de bereidheid tot integratie van niet-Belgen, wordt nauwelijks nog iets gezegd. Mede om die reden willen we bovenstaande boodschap in enkele Vlaamse kranten plaatsen (De Morgen, De Standaard, misschien Het Laatste Nieuws).

Deze tekst zou in het midden van een pagina geplaatst worden; de rest van de pagina zal opgevuld worden door enkele duizenden namen (voornaam, familienaam, gemeente).

We hopen dat u aan deze actie zult willen deelnemen.
Om uit de kosten tekomen vragen we u een bijdrage van 5 Euro te storten op rekening nr 001-2193787-14 van Charta 91-Brussel met vermelding "stemrecht".
De advertentie zal in de krant geplaatst worden in de week van 3 maart.
Het spreekt vanzelf dat we hopen dat u dit bericht zult doorsturen naar vrienden en kennissen.