Tobintaks gestemd : historische dag voor de andersglobalistische beweging !

Vandaag, 15 juni 2004, om 15u35 is het wetsvoorstel ter installatie van een Tobintaks in zijn Spahnvariant gestemd en goedgekeurd in de commissie Financiën en Begroting van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers ! Een wisselmeerderheid van socialisten en christen-democraten keurde het voorstel goed. De alternatieve oppositie (MR, VLD en Vlaams Blok) is er zelfs niet in geslaagd om het voorstel ter advies aan de Raad van State te laten toesturen.

Deze historische dag voor de andersglobalistische beweging is het resultaat van vijf jaar intens campagne voeren door het Financieel Actie Netwerk (FAN) en het 'Réseaux contre la spéculation financière', in nauwe samenwerking met de interparlementaire Tobintaksgroep (waarin we ook op de steun van Groen ! en Ecolo konden rekenen). Attac-Vlaanderen trekt sinds het prille begin mee aan de kar en heeft van de Tobintaks het speerpunt van haar campagnes gemaakt.

Nu zijn we er met vereende krachten in geslaagd de dictatuur van de financiële markten de wacht aan te zeggen en een begin te maken aan het herstellen van de politieke en democratische controle over de financiële markten. Met de Tobin-taks krijgt de politiek een instrument in handen om financiële crisissen te voorkomen en wordt een bescheiden begin gemaakt aan een rechtvaardiger verdeling van de welvaart over de wereldbevolking.

Maar de strijd is niet gestreden ! De Tobintaks treedt pas in werking als ieder land van de eurozone een gelijkaardig wetsvoorstel goedgekeurd heeft. Daarom zal Attac-Vlaanderen vanaf vandaag, samen met onze zusterbewegingen in de rest van Europa, alles in het werk stellen om via het Europees Netwerk voor de Tobintaks de strijd voor de invoering van de Tobintaks in gans Europa op te voeren.


Omdat een andere wereld dringend nodig is !


Eric Goeman
Woordvoerder Attac-Vlaanderen
Contact: 0476 990714