PAUL VERBRAEKENLEZING 2014
EN
VRIENDENMAAL PAUL
Zaterdag, 21 maart om 17 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen


Sinds 2005 organiseren we jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis en een schare sympathisanten. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.
Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Anne Winter

Migranten maken de stad
Migratie, diversiteit en conflict in historisch perspectief
Professor Anne Winter (VUB) zal het hebben over migratie, diversiteit en stedelijkheid. Migratie en stedelijkheid zijn historisch onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uitdagingen en spanningen rond stedelijke migratie en diversiteit manifesteerden zich in de loop van de voorbije vijf eeuwen op zeer verschillende manieren. Anne Winter gaat in op hoe dat gebeurde en waarom. Haar kijk op deze historische voorlopers helpen ons de hedendaagse uitdagingen rond migratie en diversiteit in Europese steden te begrijpenAnne Winter is docent aan de vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel en directeur van het onderzoekscentrum Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen. Zij publiceerde reeds verschillende wetenschappelijke boeken en artikelen rond migratie, sociaal beleid en stedelijkheid in vroegmodern en vroegindustrieel Europa, waaronder recent samen met Steven King "Migration, Settlement and Belonging in Europe: Comparative Perspectives, 1500-1930s" (2013).

Zie ook :
https://vub.academia.edu/AnneWinter
http://research.vub.ac.be/history/anne-winterAanvang om 17u. Na de lezing bent u welkom op een drink.
U krijgt ook de VUB publicatie met de tekst van de lezing.

Entreeprijs :
12 € voor de lezing (VUB-publicatie en drink inbegrepen).
50 € voor de lezing + het vriendenmaal.
45 € voor het vriendenmaal.
Inschrijving voor 11 maart via overschrijving op het rekeningnummer BE53 0015 2343 8853 (Bic: GEBABEBB) van Paul Verbraekenlezingen.