PAUL VERBRAEKENLEZING 2017
Zaterdag, 18 maart om 17 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen


Sinds 2005 organiseren we jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds en een schare sympathisanten. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.
Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Nadia Fadil

Tegen Radicalisering
Pleidooi voor een postkoloniaal Europa
Het begrip ‘radicalisering’ staat hoog op de lijst van ons politiek woordgebruik. Deze 19de eeuwse term stamt uit een progressieve en liberale gedachtegoed. Nu duidt hij steevast op verontrustende ideologische tendensen en processen - vaak van moslimsignatuur - die zouden kunnen leiden tot geweld.
Nadia Fadil staat stil bij de semantische verschuiving van de term radicalisering gedurende de laatste vijftien jaar. Gradueel ging hij als ideologisch denkkader fungeren om bepaalde vormen van activisme en politiek handelen te pathologiseren en te problematiseren. Ze argumenteert dat de term radicalisering tekenend is voor een onvermogen om niet-seculiere en niet-westerse taal en actievormen te integreren in een politieke woordenschat.
Vervolgens gaat ze in op de manier waarop angst voor radicalisering symptomatisch is voor twee onopgeloste pijnpunten in het debat over de Islam: het secularisme en het koloniaal verleden.
Tot slot houdt Nadia Fadil een pleidooi voor een postkoloniaal ‘Europa’ van meervoudige identificaties en loyaliteiten.Nadia Fadil is docent bij de vakgroep antropologie (KULeuven), verbonden aan het Interculturalism, Migration and Minorities Research Center (IMMRC). Voordien was ze postdoctorale onderzoeker aan het European University Institute (2008-2009), FWO Postdoc aan de KU Leuven (2009-2012) en ook visiting postdoctoral researcher aan de University of California, Berkeley (2011-2012).
Haar onderzoek situeert zich op het snijvlak van de sociologie en antropologie van de religie, etniciteit en de Islam. Ze kijkt naar processen van identificatie en subjectivering bij vrome en seculiere Moslims in Europa. Ze richt zich ook op de regulering van religie (en Islam) in West-Europa. Ze publiceerde uitvoerig, is co-auteur van het boek Een Leeuw in een Kooi. De Grenzen van het Multicultureel Vlaanderen (2009, Meulenhoff-Manteau). Momenteel leidt ze een onderzoek over nieuwe vormen van mobiliteit van Europese moslims naar de UAE en Canada (2015-2019).

Aanvang om 17u. Na de lezing bent u welkom op een drink.
U krijgt ook de VUB publicatie met de tekst van de lezing.

Entreeprijs :
12 € voor de lezing (VUB-publicatie en drink inbegrepen).
50 € voor de lezing + het vriendenmaal.
45 € voor het vriendenmaal.
Inschrijving voor 1 maart via overschrijving op het rekeningnummer BE53 0015 2343 8853 (Bic: GEBABEBB) van Paul Verbraekenlezingen.

Info & Inschrijvingen : paul.verbraeken.lezingen [AT] gmail.com