PAUL VERBRAEKENLEZING 2009
EN
VRIENDENMAAL PAUL
Zaterdag 28 maart 2009, 17.00 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen


Sinds 2005 organiseren we met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis en een schare sympathisanten jaarlijks een Paul Verbraekenlezing. Telkens met meer succes. Op de Paul Verbraekenlezing van vorig jaar - door de Brits-Pakistaanse schrijver en politieke analist Tariq Ali - waren zo'n 150 belangstellenden! Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.
De lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.

Jan Blommaert

COMMUNICATIE EN SPIN
Kritiek van een Modebegrip
Jan Blommaert, nu professor aan de universiteiten van Tilburg (NL), London (UK), Gent (B) en Jyväskylä (FIN), kwam voor het eerst in het nieuws met het boek 'Het Belgische migrantendebat" (Antwerpen,1992) dat hij samen met Jef Verschueren schreef. Daarin betogen de auteurs dat ook tolerante Vlamingen over vreemdelingen spreken vanuit een onderliggende ideologie die weinig verschilt met die van uiterst rechts. Sindsdien neemt Jan Blommaert onafgebroken deel aan het openbare debat. Op zijn naam staan bijvoorbeeld publicaties over populisme, de werking van ons politiek systeem, de ideologie van de SP.A, het nationalisme of het taalgebruik in de politiek.
Precies over dat laatste zal Blommaert het in zijn lezing hebben. Politici doen niet meer aan politiek. Vandaag communiceren ze. Zij managen, stroomlijnen en manipuleren hun boodschap. Of zoals men dat nu zegt: ze spinnen. Blommaert illustreert dat onder meer met het voorbeeld van Patrick Janssens' laatste verkiezingscampagne. Verontrustend bij dergelijke communicatiestrategieën is hun verre verwantschap met de massameetings uit Hitlers Derde Rijk, waarvan Albert Speer de grote ceremoniemeester was. Ze zijn dan ook niet bepaald een weldaad voor de democratie.
Vanzelfsprekend is er ruim gelegenheid om na afloop van de lezing met de spreker in debat te treden.