PAUL VERBRAEKENLEZING 2010
EN
VRIENDENMAAL PAUL
Zaterdag, 27 maart om 17 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen


Sinds 2005 organiseren we jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis en een schare sympathisanten. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.
Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Karel Arnaut

DRIE MOBIELTJES
Geweld, subalterniteit en beweeglijkheid in de postkolonie
In dialoog met Virginia Woolf's Three Guineas (1938) - een manifest over geweld, gender en sociale mobiliteit - denkt deze lezing na over enkele essentiŽle dimensies van de globaliserende wereld als 'postkolonie': geweld, subalterniteit en mobiliteit. Deze begrippen worden besproken aan de hand van drie casussen waarbij de spreker betrokken is als academicus en/of als activist. De eerste casus is deze van de Roma wiens subalterniteit en beweeglijkheid de Europese constructie met betrekking tot culturele diversiteit, economische herverdeling en transnationaal burgerschap op de korrel neemt. De tweede casus is deze van Matonge, de zogenaamde Afrikaanse wijk in Brussel. Het bewogen verleden en heden van dit vaak geŽxotiseerd stadsdeeltje vormt een prisma dat grote flarden van de koloniale en postkoloniale geschiedenis van Brussel, BelgiŽ en Europa weerkaatst, inclusief de maatschappelijke dualisering en de problematiek van migratie. Vergelijkbare problematieken, zij met een meer schrijnende en destructieve aanblik, vinden we terug in het West-Afrikaanse land Ivoorkust. Daar woedt sinds meer dan 10 jaar een conflict waarin we de nieuwe tegenstellingen en verschuivingen in de Afrikaans-Europese postkolonie kunnen detecteren. De lezing sluit af met enkele bespiegelingen over links engagement en academisch activisme vanuit een 'Afrikanistisch' perspectief - ofte het syndroom van de 'drie mobieltjes'.
Karel Arnaut is doctor in de antropologie en verbonden aan de Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen van de Universiteit Gent. Hij studeerde Kunstgeschiedenis en Antropologie in Gent, Utrecht en Oxford. De belangrijkste focus van zijn onderzoek betreft academisch activisme en jongerenbewegingen (van studentenvakbonden tot stadsmilities), politieke participatie en transformaties van de publieke ruimte in Ivoorkust (West-Afrika). Daarnaast werkt hij over postkoloniale dynamieken met betrekking tot de beeldvorming, de maatschappelijke positie, en de diasporische identiteiten van Afrika(nen) in BelgiŽ en Europa. Karel Arnaut is erg actief in organisaties binnen en buiten de universiteit: in het Gents Afrika Platform (GAP - UGent), de Afrika Vereniging van de UGent (AVRUG), het intercultureel centrum De Centrale (Gent) en het gemeenschapscentrum Elzenhof (Elsene). Hij woont in Matonge (Elsene) en is mede-initiefnemer van de wijkkrant Matongazet.