PAUL VERBRAEKENLEZING 2011
EN
VRIENDENMAAL PAUL
Zaterdag, 19 maart om 17 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen


Sinds 2005 organiseren we jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis en een schare sympathisanten. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.
Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Eva Brems

BelgiŽ gidsland:
Een haalbare utopie
In deze lezing bouwt Eva Brems vanuit haar academische expertise en haar ervaring als mensenrechtenactivist een politiek project op. De staatshervorming is niet het alfa en omega van de Belgische politiek. Hoe de staat ook georganiseerd is, belangrijker is de visie die deze uitdraagt. Eva Brems durft dromen van een BelgiŽ dat zijn complexen achter zich laat en een voortrekkersrol durft opnemen in een aantal fundamentele debatten. Eťn van de thema's die aan bod komen is de internationale rol van BelgiŽ. Ooit was BelgiŽ voortrekker van de Europese eenmaking. Recenter werd BelgiŽ koploper in de strijd tegen ontoelaatbare wapens (antipersoonsmijnen, clustermunities wapens met verarmd uranium). Kan BelgiŽ zich profileren als promotor van het internationaal recht en de mensenrechten in de internationale relaties? Ook de mensenrechten in BelgiŽ krijgen een plaats, Eva Brems stelt vast dat er nog gaten zitten in de bescherming van de fundamentele rechten in ons land, en doet concrete voorstellen om deze te dichten.
Ten slotte neemt ze het diversiteitsbeleid onder de loep, in het bijzonder de emancipatie van vrouwen en van culturele en religieuze minderheden.
Eva Brems (°1969) is jurist en hoogleraar. Zij doceert 'Mensenrechten', 'Rechten Gender' en islam en Recht' aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent Eva was actief in verschillende mensenrechtenorganisaties zoals de Liga voor Mensenrechten. Advocaten zonder Grenzen, de Vlaamse Organisatie voor Mensenrechteneducatie en Amnesty International Vlaanderen' Sinds de federale verkiezingen van juni 2010 geeft ze een nieuwe vorm aan haar maatschappelijk engagement als volksvertegenwoordiger voor Groen!