PAUL VERBRAEKENLEZING 2012
EN
VRIENDENMAAL PAUL
Zaterdag, 17 maart om 17 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen


Sinds 2005 organiseren we jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis en een schare sympathisanten. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.
Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Paul Verhaeghe

DE NEOLIBERALE WAANZIN
Flexibel, efficiŽnt en gestoord.
Mentale stoornissen zijn morele stoornissen. Deze op Freud gebaseerde stelling zal vandaag niet zo onmiddellijk veel bijval vinden - genetica en neurobiologie domineren de menswetenschappen, met dank aan de farmacie.

Een beredeneerd bewijs voor deze stelling is niet zo moeilijk. Moraal en ethiek hangen grotendeels, misschien zelfs volledig af van de omgeving. Een andere maatschappij impliceert andere normen en waarden, en bijgevolg andere stoornissen.

De implicatie daarvan gaat ver. In deze redenering is elke maatschappij zowel gezond- als ziekmakend, en is het de taak van ethici en politici om daartussen een positieve balans te installeren. Vandaag is onze omgeving door en door neoliberaal, bovendien sedert voldoende lange tijd om vormgevende effecten te hebben op onze identiteit, op onze normen en waarden. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook onderwijs, zorg en dienstensector zijn ondertussen overgenomen. Als resultaat daarvan is die invloed overal en dus onzichtbaar. Het is uitermate belangrijk dat we ons daar zo snel mogelijk van bewust worden.Prof.Dr.Paul Verhaeghe is gewoon hoogleraar en vakgroepvoorzitter Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie Ugent, Hij doceert Klinische Psychodiagnostiek, Psychoanalytische Therapie en Gender studies. Hij heeft de laatste jaren bijzondere belangstelling voor de relatie tussen maatschappelijke veranderingen, identiteit en mentale stoornissen, zoals al blijkt uit zijn laatste boek: "Het einde van de psychotherapie".

Volledige publicatielijstAanvang om 17u. Na de lezing bent u welkom op een drink.
U krijgt ook de VUB publicatie met de tekst van de lezing.

Entreeprijs :
12 € voor de lezing (VUB-publicatie en drink inbegrepen).
45 € voor de lezing + het vriendenmaal.
40 € voor het vriendenmaal.
Inschrijving voor 8 maart via overschrijving op het rekeningnummer 001-5234388-53 van Paul Verbraekenlezingen.