PAUL VERBRAEKENLEZING 2014
EN
VRIENDENMAAL PAUL
Zaterdag, 22 maart om 17 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen


Sinds 2005 organiseren we jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis en een schare sympathisanten. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.
Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Patrick Loobuyck

Pleidooi voor LEF
(Levensbeschouwingen, Ethiek & burgerschap en Filosofie)
Over levensbeschouwing en onderwijs in een multiculturele samenleving
Onderwijs en levensbeschouwing manifesteren zich in de Belgische geschiedenis als een voortdurend opflakkerend conflict. Het Schoolpact van 1958 pacificeerde de zaak.
Vandaag wordt het schoolpactsysteem inhoudelijk uitgedaagd. In onze diverse postseculiere samenleving neemt levensbeschouwing een heel andere maar nog altijd relevante plaats in: levensbeschouwelijke geletterdheid is onmisbaar om de eigen cultuur te begrijpen. Dat dwingt ons tot een grondige reflectie over de plaats van de levensbeschouwing in het onderwijs.
Patrick Loobuyck analyseert de pijnpunten van het huidige schoolpactsysteem, en vraagt hoe het inhoudelijk beter kan. Hij stelt dat het wenselijk is in alle netten een algemeen vormend plichtvak in te voeren over levensbeschouwingen, ethiek & burgerschap, en filosofie (LEF).Patrick Loobuyck (1974) studeerde godsdienstwetenschappen aan de KULeuven en moraalwetenschappen aan de UGent, waar hij ook doctoreerde. Momenteel is hij hoofddocent levensbeschouwing aan het Centrum Pieter Gillis van de UA en gastdocent politieke filosofie aan de UGent. Hij is voorzitter van de vzw LEF, die ijvert voor het invoeren van een algemeen vormend vak over levensbeschouwing, ethiek & burgerschap en filosofie in alle onderwijsnetten.
Hij publiceerde in tal van nationale en internationale tijdschriften In het najaar van 2013 verscheen De seculiere samenleving. Over religie, athe´sme en democratie (Houtekiet).Aanvang om 17u. Na de lezing bent u welkom op een drink.
U krijgt ook de VUB publicatie met de tekst van de lezing.

Entreeprijs :
12 € voor de lezing (VUB-publicatie en drink inbegrepen).
50 € voor de lezing + het vriendenmaal.
45 € voor het vriendenmaal.
Inschrijving voor 10 maart via overschrijving op het rekeningnummer BE53 0015 2343 8853 van Paul Verbraekenlezingen.