Uitgesteld wegens Corona
Nieuwe datum : 12 september 2020
als een gestreamd Webinar


Paul Verbraekenlezing 2020
Zaterdag 12 september 2020  1030u
Prof. Dr. Erik Swyngedouw
Professor of Human Geography
Universiteit Manchester - UK


Klimaatactie in gele hesjes
De post-politieke impasse van de klimaatconsensus
Er is nu wel een consensus over het feit dat de opwarming van de aarde "manmade" is en dat ze (snel) moet worden beperkt tot maximum 2░C. Daarover zijn internationale akkoorden gesloten. Maar een echt beleid is er niet. De discussie in deze post-politieke tijden gaat over maatregelen, nieuwe technologieŰn en hoe business as usual kan worden gecombineerd met het aanpakken van de uitdagingen. De jeugd mobiliseert zich wereldwijd. En toch lijken de krachtsverhoudingen in een impasse te zitten. Hoe moet een klimaatbeleid zorgen voor een echte ecosystemische omslag Ún voor een sociaal beleid? Hoe wordt de natuur deel van een politiek alternatief in deze populistische tijden? En welke sociale krachten moeten dan wel zorgen voor een omslag?
***
Prof. Dr. Erik Swyngedouw Erik Swyngedouw is een wereldvermaard sociaal geograaf. Hij doctoreerde bij David Harvey en werd naderhand professor in Oxford en nu in Manchester. Hij publiceerde uitgebreid over de politieke economie van de globalisering en vooral over hoe de natuurlijke hulpbronnen door het kapitalisme werden uitgebuit. In dat onderzoek werd hij steeds geconfronteerd met depolitisering en de effecten van technologie en wetenschap. Zijn meer recent werk is dan ook gericht op hoe tegenbewegingen in deze postpolitieke tijden aan het werk zijn, hoe nieuwe vormen van democratie onstaan en hoe een politieke ecologie emancipatie kan dragen. Hij publiceerde vele boeken en meer dan honderd wetenschappelijke artikels.
***
Sinds 2005 organiseren zijn vrienden jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds, Linx+ en een schare sympathisanten. Asp Edtions publiceert de tekst van de lezing.

Paul Verbraeken was een ongebonden kritische denker zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. In de geest van Paul geven we elk jaar het woord aan een eminent spreker die zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours

Praktisch:
Aanvang om 10.30u (deuren om 10.00u)
U krijgt ook de VUB publicatie met de tekst van de lezing.
Na de lezing bent u welkom op een drink

Om 13.00u is er een buffet.

Entreeprijs:
15? voor de lezing (VUB-publicatie en drink inbegrepen)
30? voor het buffet

(Lezing + boekje + drink + buffet = 45?)

Inschrijven voor 11 maart 2020
(via overschrijving op BE53 0015 2343 8853 (Bic: GEBABEBB) van Paul Verbraekenlezingen.)

Contact: paul.verbraeken.lezingen@gmail.com
Zie ook op facebook

Met steun van Masereelfonds, Linx+, ASP en Charta-91.
Charta 91 Het Zuiderpershuis Masereelfonds Linx+ Asp Editions