17e Paul Verbraekenlezing
Zaterdag 2 april 2022  10.30u

Zuiderpershuis
Waalse Kaai 14 Antwerpen
Niet leesbaar? klik hier  
Anton Jäger

Onder populisten
pamflet over een onbegrepen probleem
Valt er nog iets nieuws te zeggen over ‘populisme’? Al decennia worden we bedolven onder onheilstijdingen over een populistische apocalyps. Ondertussen werd de populismevorserij tot een ware professionele industrie, met eigen specialisten, consulenten en sterrenwichelaars. Dat allemaal terwijl populistische partijen globaal klassieke partijen bedreigden na de crisis van 2008.

Deze lezing gaat een kritisch engagement aan met deze consensus. Zowel met als tegen de bestaande literatuur, plaatst ze de huidige discussie in historische en kritische context en relateert deze aan materiële verschuivingen in ons politiek bestel. Het reist terug in de tijd naar de wortels van het hedendaagse populisme als term en als beweging, en wijst op verschillen en gelijkenissen met vorige episodes.

Er wordt ook politiek stelling in genomen in het populistisch mijnenveld: ze weigert enerzijds het huidige ‘populisme' als pathologie of afwijking van een democratische norm te behandelen, die dan stigma en uitsluiting verdient. Maar het celebreert het populisme ook niet als heilsleer of onvermijdelijke toekomst van de democratie. Het behandelt het huidige ‘populisme’ eerder als structurele tendens in een steeds sterker ‘gedesorganiseerde' democratie, die zowel centrum- als margepartijen aantast.

We bevinden ons ondertussen allemaal ‘onder populisten' zowel op links als op rechts. Het huidige populisme laat zich ook enkel begrijpen als uitdrukking van een seculaire crisis van partijdemocratie — een crisis die ondertussen al onze klassieke noties van politiek op hoogspanning zet.
***
Anton Jäger Anton Jäger is publicist en historicus van het politiek denken met een doctoraat in Filosofie Cambridge University en is verbonden aan de KU Leuven. Zijn werk verscheen o.a. in De Groene Amsterdammer, De Morgen, De Standaard, New Left Review, New Statesman, The Guardian, en De Wereld Morgen.

Paul Verbraeken was een ongebonden kritische denker zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. In de geest van Paul geven we elk jaar het woord aan een eminent spreker die zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours

Sinds 2005 organiseren zijn vrienden jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds, Linx+ en een schare sympathisanten. Asp Editions publiceert de tekst van de lezing.


Praktisch:
Aanvang om 10.30u (deuren om 10.00u)
U krijgt ook de ASP publicatie met de tekst van de lezing.
Na de lezing bent u welkom op een drink

Om 13.00u is er een buffet.

Entreeprijs:
15€ voor de lezing (ASP-publicatie en drink inbegrepen)
30€ voor het buffet

(Lezing + boekje + drink + buffet = 45€)

Inschrijven voor 19 maart 2022
(via overschrijving op BE53 0015 2343 8853 (Bic: GEBABEBB) van Paul Verbraekenlezingen.)Het is belangrijk om bij de overschrijving je emailadres te vermelden, zodat we indien nodig de link van de live streaming kunnen bezorgen!

Contact: paul.verbraeken.lezingen@gmail.com
Zie ook op facebook


Corona :

  • Gezien de evolutie van de pandemie en de bijhorende coronamaatregelen zal de lezing als vanouds doorgaan in het Zuiderpershuis, gevolgd door een drink en het vriendenmaal.
  • Er wordt een opname gemaakt die later publiek beschikbaar zal zijn.Met steun van Masereelfonds, Linx+, ASP en Charta-91.
Charta 91 Het Zuiderpershuis Masereelfonds Linx+ Asp Editions