Tariq Ali!


Paul Verbraeken

Zijn hele leven heeft Paul Verbraeken (1946-2004) zijn kritisch denken gericht tegen de vervlakking, de intellectuele verkleutering en de depolitisering die de hegemonie van het neoliberalisme met zich brengt. Wij, zijn vrienden, willen Pauls nagedachtenis eren met een jaarlijkse lezing. Telkens vragen we daarvoor een prominente figuur van wie we weten dat zij/hij zich, volledig in de geest van Paul Verbraeken, kritisch opstelt ten opzichte van het heersende discours. De Paul Verbraeken lezingen verschijnen in een reeks verzorgde brochures, die u ter plekke krijgt. a. Het andere groeit van onderop en moet zijn weg banen met en tussen de mensen en vooral tussen de vele instellingen. Misschien moeten we in deze tijden van bezinning de allocatie van maatschappelijke middelen maar eens herdenken. Want zo is de strijd tussen verleden en toekomst wel erg ongelijk. Wat een geluk dat we ze al die jaren van de macht hebben kunnen houden !

Tariq Ali

Tariq Ali is een veelzijdig schrijver en filmmaker. Hij schreef heel wat boeken over wereldgeschiedenis en wereldpolitiek, romans en scripts voor toneel en film. Hij is redactielid van de New Left Review en schrijft daarvoor regelmatig hoofdartikels. Hij verzorgt programma’s voor de BBC en publiceert in The Guardian en de London Review of Books. Hij is lid van het directiecomité van de uitgeverij Verso. Hij publiceerde ondermeer: The Clash of Fundamentalisms (2002), Bush in Babylon (2003), Rough Music: Blair, Bombs, Baghdad, London, Terror (2005), Conversations with Edward Said (2006), Pirates of the Caribbean: Axis of Hope (2006). Van Tariq Ali is nog niets vertaald in het Nederlands. De brochure die u krijgt na de lezing bevat twee exclusief vertaalde teksten van hem.