PAUL VERBRAEKENLEZING 2018
Zaterdag, 17 maart om 17 uur
Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen


Sinds 2005 organiseren we jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met de steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds en een schare sympathisanten. De tekst van de lezing wordt gepubliceerd door VUB Press.
Paul Verbraeken was een werkelijk totaal ongebonden kritische public intellectual zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. Met de lezingen geven we daarom steeds het woord aan een eminent denker die, in de geest van Paul, zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Eric Corijn

Kan de stad de wereld reddenGlobalisering is ook verstedelijking. De meerderheid van de wereldbevolking leeft nu in steden. Die ontwikkeling heeft vele gevolgen. Zo is er niet alleen internationalisering, maar vooral ook stedelijke netwerking. Zo is er de superdiversiteit, de stedelijke multicultuur en de migratie die het model van maatschappelijke samenhang in vraag stelt. Er is een herschaling van de wereld. De staat, de politieke en sociale strijd blijft echter vooral nationaal georganiseerd. Juist daardoor blijven neoliberalisme, de autoritaire verleiding en verrechtsing samen sporen. Juist daardoor krijgt een progressief alternatief het moeilijk. Deze lezing zal dus ook de discussie openen over de juiste schalen voor de politieke strijd. Stedelijkheid als postnationaal alternatief.Eric Corijn is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar Stadsstudies aan de Vrije Universiteit Brussel, ondervoorzitter van het Brussels Studies Institute en directeur van de Brussels Academy.
Hij is ook lid van verschillende jury’s en commissies stadsvernieuwing en auteur van vele publicaties. Eric Corijn is ook steeds activist gebleven in de civiele maatschappij van Charta 91 tot nu in Hart boven Hard.
Eric Corijn was bovendien een van de beste vrienden van Paul Verbraeken.

Aanvang om 17u. Na de lezing bent u welkom op een drink.
U krijgt ook de VUB publicatie met de tekst van de lezing.

Entreeprijs :
12 € voor de lezing (VUB-publicatie en drink inbegrepen).
50 € voor de lezing + het vriendenmaal.
45 € voor het vriendenmaal.
Inschrijving voor 1 maart via overschrijving op het rekeningnummer BE53 0015 2343 8853 (Bic: GEBABEBB) van Paul Verbraekenlezingen.

Info & Inschrijvingen : paul.verbraeken.lezingen [AT] gmail.com