.Van Riet
Home

Op zaterdag 24 november 2001
(Tien jaar na zwarte zondag en te midden van een discussie over het oorlogsverleden)

organiseren Charta 91 en Unesco-Centrum Vlaanderen
in samenwerking met "Points Critiques" en historici uit de VUB, UFSIA, RUG, KUL, CNRS en SOMA
van 10 tot 18u
in het Hof Van Liere ( UFSIA), Prinsstraat 13 te Antwerpen

de studiedag
OMGAAN MET HET VERLEDEN IN VLAANDEREN
Over collectief en selectief geheugen

Dagvoorzitter: Eric Corijn (Charta 91 - VUB)
Voormiddag:
  1. Herman Van Goethem (UFSIA): " De selectie van het verleden: onderzoek, media en publieke opinie"
  2. Bruno De Wever (RUG): "Goede Vlamingen, foute Belgen (en vice versa). De historicus en het ethisch afwegen van het oorlogsverleden"
Namiddag:
  1. Dirk Luyten (SOMA): "Antidemocratie in Vlaanderen tijdens het interbellum"
  2. Paul Verbraeken (Charta 91): " Het Vlaams Blok als symptoom van Vlaanderen"
  3. Panelgesprek met: Patrick Dewael (Vlaams ministerpresident) (gevraagd),Frans-Jos Verdoodt (Voorwaarts-groep), Marc Reynebeau (Knack), Louis Vos (KUL), Chantal Kesteloot (SOMA) en Pieter Lagrou (CNRS)

  4. Gita Deneckere: "Het verleden toedekken of blootleggen? De historicus/a en het publiek"
Dagprijs: 600F (koffie en middaglunch inbegrepen)
Inschrijvingen via annegrauwels@swing.be
of
bij Amir Aberkorn, Adolf Lacomblťlaan 62 (13) te 1030 Brussel ( tel: 02-735 2705)
en
maak de inschrijvingsprijs over op rekening nr: 001-2193787-14 van Charta 91 - Brussel

Met welk verleden gaat Vlaanderen de toekomst tegemoet?

De discussie over het (oorlogs)verleden laait weer op.

Niet zozeer onder de historici, want die zijn het ongeveer eens over het genuanceerde en gedemystificeerde beeld dat uit het recente onderzoek is ontstaan. Zij vragen vooral een voortzetting van het onderzoek, over blinde vlekken en over de na-oorlogse (politieke) wederopbouw van BelgiŽ. Daarover valt nog wel wat uit te zoeken. En ze vragen dat het maatschappelijke debat rekening zou houden met de meer recente publicaties die inderdaad een meer genuanceerde discussie mogelijk maken.

Het debat is een ideologisch-politieke kwestie. Het gaat om openbare meningsvorming en om maatschappelijke maatregelen. Het gaat om een min of meer officiŽle stellingname, die dan richtinggevend zou zijn voor de contouren van het verdere debat. In zekere zin het ontwikkelen van een consensus. Men wil als het ware een lont uit een (vermeend) kruitvat halen. In die zin zijn het vooral ideologen en politici die op de voorgrond staan. En, zoals steeds, bepalen de media wat wel en wat niet in het nieuws komt.

Maar die maatschappelijke druk is dan weer niet gunstig voor een genuanceerde discussie. Het gaat om manifesten met handtekeningen, om officiŽle speeches met nog eens handtekeningen, om prijzen en erkenningen. Kortom er worden nogal wat goede en slechte punten uitgedeeld.

Deze studiedag, tien jaar na de eerste Zwarte Zondag, wil een andere stem in het debat laten horen en ervoor zorgen dat de discussie open blijft. Daarom wordt er in het programma ook ruim de tijd gelaten voor discussies met het publiek.