3 dec 2001 Berichten uit Royston Vasey: Een kleine Royston Vasey-quiz

En wel meer bepaald over allochtonenhaat. Lees onderstaande tekst, verschenen in de Gazet van Antwerpen, en raad wie de auteur is.  Lees verder ...

2 dec 2001 Zo gaan we er niet komen ! Ranzig

A priori mag je natuurlijk geen enkel wetenschappelijk onderzoek uit de weg gaan.Tot op heden hoor je trouwens ook niemand Marjon van San ervan beschuldigen dat ze met haar onderzoek een geheim agenda nastreeft. Ook niet dat ze bevooroordeeld zou zijn. Maar of dat ook voor anderen geldt, is niet zo vanzelfsprekend. De opdrachtgevers bijvoorbeeld. Ook het vreugdevol gejubel dat Van Sans uiteenzetting op 28 november in de Kamercommissie bij het Blok en enkele VLD-ers veroorzaakte, was veelbetekenend. Dat was trouwens enkele dagen daarvoor al te merken toen de pers een aantal conclusies uit van Sans rapport publiceerde. In Antwerpen pakte Dewinter triomfantelijk uit met de "echte" criminaliteitscijfers. Eindelijk mag het gezegd worden! Vreemdelingen zijn criminelen.Van San heeft het geschreven. Pater Leman kan zijn Centrum nu wel inpakken.  Lees verder ...

6 november 2001 Berichten uit Royston Vasey: Vernieuwing

Niets is nog zoals het was. Na de sky line van Manhattan vertoont nu ook het Belgische politieke landschap een nieuw profiel. Marc Eyskens heeft zich uitgesproken voor migrantenstemrecht. Helemaal onverwacht komt dat nu ook weer niet. Eyskens´ mentale ommezwaai was immers al opgemerkt tijdens het stichtingscongres van CD&V. Dat zit namelijk zo. Stefaan De Clerck - België´s grootste houten klaas sinds de metamorfose van Filip - wilde dat congres in een sfeer van ongedwongenheid doen verlopen. Liefst geen dassen of maatpakken noch cocktailjurken dus. Casual outfit luidde het ordewoord. Iedereen in T-shirt en jeans. Niemand kon toen vermoeden dat we hier te maken hadden met een van de laatste autonome politieke wilsbeschikkingen van De Clerck. Maar hoe dan ook, dat kledingvoorschrift stelde Marc Eyskens voor een serieus probleem.  Lees verder ...

12 okt 2001 Zo gaan we er niet komen ! Goed nieuws: toestroom gehalveerd

Dacht u ook altijd dat het Vande Lanotte was die de vluchtelingen begin dit jaar de status van loslopend huisdier had toegekend? Ik bedoel het systeem dat ze een tochtvrij hok en een driemaal daags gevuld voederbakje bezorgt, zodat ze niet weglopen en ze zich makkelijk laten pakken de dag dat je ze op het vliegtuig wilt zetten. Mis! Guy Verhofstadt claimt die maatregel.  Lees verder ...

9 okt 2001 Zo gaan we er niet komen ! CLICHES & SOFISMEN

Vandaag verschijnt er een nogal verwarrend stuk van Yves Desmet in De Morgen. Hij betreurt erin dat het maatschappelijk debat sinds de aanslagen van 11 september gepolariseerd is. Die polarisering doet Desmet denken aan de "clichés" en de "sofismen" waar ook ten aanzien van de "migrantenproblematiek" mee wordt "gegoocheld". "Voor de ene kant kunnen alle migranten niet snel genoeg op een boot worden gezet, de andere kant zou ieder handtasrovend migrantenboefje een standbeeld willen geven, omdat zijn daad natuurlijk alleen ingegeven kan zijn door een gerechtvaardigd verzet tegen zijn maatschappelijke achterstelling en de dagelijkse discriminatie die hem te beurt valt."  Lees verder ...

8 okt 2001 Zo gaan we er niet komen ! WIJ - ZIJ

Silvio Berlusconi, eerste minister van Italië: "Wij zouden ons bewust moeten zijn van de superioriteit van onze beschaving (...), een waardesysteem dat aan alle landen die het hebben overgenomen, een ruime welvaart heeft gebracht en dat het respect voor de mensenrechten en de religieuze vrijheden verzekert." (...) "Dat respect bestaat zeer zeker niet in de islamitische landen." Voorts leert Berlusconi ons dat als gevolg van die "superioriteit van de westerse waarden", deze waarden "nieuwe volkeren gingen veroveren". En als hij eenmaal is gelanceerd, hou je Berlusconi niet meer tegen: "Dat was al eens gebeurd met de communistische wereld en een deel van de islamitische wereld, maar jammer genoeg is een deel van die laatstgenoemde veertienhonderd jaar achterop geraakt. Wij moeten ons bijgevolg bewust zijn van de macht en de sterkte van onze beschaving." (Le Monde, 28 september 2001)  Lees verder ...

2 okt 2001 Zo gaan we er niet komen ! Over de "afplatting" van het Vlaams Blok

Over het Vlaams Blok worden soms vreemde analyses geproduceerd. Zo lazen we in een recente voorpublicatie van een fragment uit het boek dat Dirk Achten en Yves Desmet schreven op basis van gesprekken met Johan Van Hecke en Karel De Gucht:  Lees verder ...

4 september 2001 Omgaan met het verleden in Vlaanderen

Aankondiging van de studiedag

OMGAAN MET HET VERLEDEN IN VLAANDEREN

Over collectief en selectief geheugen
 Lees verder ...

24 aug 2001 Berichten uit Royston Vasey: Lionels paradox

Nadat reeds in 1986 de IJzertoren en aangehorigheden door het Vlaams Parlement via een soort wisselmeerderheid van CVP-Volksunie en Vlaams Blok werd uitgeroepen tot "monument van de Vlaamse ontvoogding" en wij dus met zijn allen onder de slogan "Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus" aan onze emancipatie sleutelen, heeft minister Van Grembergen de kandidatuur van dat symbool als "erfgoed van de mensheid" ingediend bij de Unesco. Een pittige beleidsdaad die door Lionel Vandenberghe, de voorzitter van het IJzerbedevaartcomité met voldoening werd begroet. Zijn verklaring dienaangaande is een merkwaardig staaltje van kronkeldenken:  Lees verder ...

24 aug 2001 Berichten uit Royston Vasey: Een streepje theorie

Het gaat niet echt goed in de ondernemingswereld: de groeivertraging slaat toe en in sommige landen stelt men reeds "negatieve groei" vast, een Orwelliaanse term voor productiedaling. Dat leidt tot afvloeiing van personeel, maar voorlopig worden de mensen vaak nog niet naakt op straat gezet, de naakte waarheid wordt nog met de mantel de liefde bedekt. Die zorgwekkende toestand noopt tot analyse en duiding. De Gazet van Antwerpen beschikt over een keure editorialisten en één van hen, Johan Van Geyte, heeft de taak op zich genomen om de meer technische achtergronden van de kapitalistische conjunctuurcyclus in eenvoudige bewoordingen te verklaren, en vooral om hem in een breder historisch en metaforisch kader te plaatsen. In zijn edito dd. 23 augustus meldt hij ons het volgende:  Lees verder ...

Juin 2001 Les racines du Vlaams Blok

Le cas de Roeland Raes qui dut récemment abandonner son siège au Sénat et démissionner de son poste de vice-président du Vlaams Blok, suite à ses déclarations sur le Holocaust lors d´un interview qui fût diffusé à la télévision néerlandaise, nous a rappelé, si besoin en était, des liens entre beaucoup de cadres de ce parti et l´idéologie fasciste dans sa forme la plus classique. Pour ceux qui connaissent le passé de Raes, ces déclarations ne sont pas du tout surprenantes : il les a fait plusieurs fois par écrit, de façon implicite ou explicite.  Lees verder ...

31 mei 2001 Pourquoi la démocratie participative ?

Plus qu´un principe abstrait ou une éthique générale, c´est une (tentative de) réponse (partielle) au diagnostic des trois crises : crise de la démocratie, crise écologique et crise sociale. Faire de la politique autrement signifie mettre la sortie de ces trois crises au centre des préoccupations et d´en déduire des lignes directrices générales.  Lees verder ...

31 mei 2001 L´ouverture d´un site de débats par Charta 91

 Lees verder ...

5 avril 2001 Le Blok, symptôme de la Flandre

Extrême droit.
Le procès du Vb reprend ce jeudi. Des intellectuels jugent qu´on ne fera reculer les néofascistes qu´en soignant la société.

 Lees verder ...

11 maart 2001 Zo gaan we er niet komen ! Hugo Schiltz, assimilator simplex

Migranten moeten zich assimileren, zich inpassen in onze cultuur." Alzo sprak Hugo Schiltz. (De Standaard 17/18 februari 2001). En nog: "Er wordt te veel met begrippen als integratie, multicultureel en zo geschermd." Dat de vreemdelingen eens een voorbeeld nemen aan de Antwerpse Franstaligen. Frans spreken "heeft die mensen toch niet belet zich in te passen in de Vlaamse cultuur" vindt onze Volksunievoorman. "Nous sommes des Flamands" zegden die tegen Schiltz. Voilà! Parfaitement assimilés, n´est-ce pas? Voor de rest wil Schiltz niet moeilijk doen.  Lees verder ...

9 maart 2001 Reactie op Manu Claey´s essay over het Vlaams Blok in elk van ons

Naar aanleiding van de publicatie van Manu Claeys´ essay over het Vlaams Blok in elk van ons.
De weinige ernstige pogingen om de "Vlaamse uitzondering" te duiden moeten worden gekoesterd. Daarom is de publicatie van "Het Vlaams Blok in elk van ons" van Manu Claeys in boekvorm een bijdrage tot een nog onbestaande discussiecultuur. De tekst verscheen eerder als een kerstverhaal in afleveringen in De Standaard (23-30 december 2000). Laten we onze reactie als volgt samenvatten. We zijn het eens met de agenda die Manu Claeys voorstelt: om het gevaar van het Vlaams Blok te keren moeten we een discussie hebben over het type samenleving dat in Vlaanderen wordt opgebouwd. We zijn het niet eens met zijn manier van analyseren:  Lees verder ...

6 maart 2001 Berichten uit Royston Vasey: Een zachte toenadering

Als schepen van financiën van de stad Antwerpen heeft Hugo Schiltz zes slopende jaren doorgemaakt. Om te beginnen stond hij voor een dubbele taak. Hij moest zowel de stadsfinanciën zuinig beheren als een oplossing vinden voor de schuldenlast van 45 miljard. Maar bovendien diende hij zijn ambt te combineren met een bloeiend advocatenkantoor én met het voorzitterschap van de Antwerpse waterbedelingsmaatschappij (AWW). Dat is wel heel veel voor één mens. Gelukkig kon de heer Schiltz bij het vervullen van die opdracht terugvallen op nogal wat logistieke steun. Zowel het stadsbestuur als de AWW stelden hem immers een dienstwagen met chauffeur ter beschikking.  Lees verder ...

26 feb 2001 Berichten uit Royston Vasey: Medianieuws

Misschien is u het interview met Geertje De Ceuleneer in Humo van 20 februari ontgaan. Misschien ook niet en dan slaat u dit maar gewoon over. Maar voor degenen die niet àlles kunnen lezen wegens tijds- of geldgebrek wil ik graag een passage uit dat vraaggesprek met u doornemen.  Lees verder ...

26 feb 2001 Berichten uit Royston Vasey: Een klein marktonderzoek (2)

In het kader van de hausse van het marktdenken op de denkmarkt dient toch ook even aandacht te worden besteed aan de Vlaamse marktdenker bij uitstek, professor Boudewijn Bouckaert, die het nu reeds tot decaan van de rechtsfaculteit van de Gentse Rijksuniversiteit heeft gebracht. Boudewijn Bouckaert is een ultra-liberaal. En als ik "ultra" schrijf , weeg ik mijn woorden. In 1999 figureerde hij als vijfde opvolger op de VLD-senaatslijst. Om zijn kandidatuur allure te geven had hij uiteraard een web site geconstrueerd, waarvan de home page bestond uit een redelijk bangelijke foto van menselijke (vermoed ik) hersenen met daarin een stemvakje en de tekst "Gebruik ze".  Lees verder ...

25 feb 2001 Het Antwerps bestuursakkoord: "Wij zijn bang"

Antwerpen is de enige stad waar 33% van de kiezers voor het Blok heeft gestemd. Juist daarom hebben de SP, de VLD, de CVP en Agalev besloten om een coalitie te vormen. Het merkwaardige is nu dat nergens in het bestuursakkoord dat die vier partijen afsloten, naar dat probleem wordt verwezen, zelfs niet in bedekte termen. De coalitiepartners vonden het evenmin nodig om hun beleid van de vorige zes jaar te evalueren. Of als ze dat dan al deden, zijn ze er in elk geval niet mee naar buiten gekomen. Nochtans was tijdens de vorige zes jaar nagenoeg dezelfde vierpartijencoalitie aan de macht. En ook die was precies gevormd om het Blok te counteren. Alleen was het resultaat dat die partij op 8 oktober 2000 met vijf procent ... vooruit ging.  Lees verder ...

14 feb 2001 Berichten uit Royston Vasey: Een klein marktonderzoek

Het vrijemarktdenken is doorgedrongen in alle geledingen van ons maatschappelijk bestel. Indien het geen contradictio in terminis zou zijn, zou ik durven stellen dat het een monopoliepositie heeft verworven in de breinen. Zelfs Jaap Kruithof, toch echt geen rechtse denker, verklaart onomwonden: "Markt is ruil, uitwisseling. Wie daartegen is, is gek." Zo is dat, zoals Katia Alens voortdurend zegt op de nieuwste winkelzender H.O.T. teevee.  Lees verder ...

13 feb 2001 Vlaanderen, wat we zelf doen, doen we beter niet

Alweer veroorzaakt een verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok ontreddering of moedeloosheid. Velen hadden gehoopt dat het tij ditmaal zou keren. IJdele hoop. Extreem rechts rukt verder op in Antwerpen. Ook in andere gemeenten waar het Blok al sterk stond vergroot het zijn aanhang. Waar het zwak was, wordt het sterker. En waar die partij voor het eerst opkomt, haalt ze vaak rond de tien percent. Alleen in Vilvoorde, waar de heer Dehaene zijn volle gewicht in de schaal heeft geworpen, verliest het Blok. Met 0,1 percent. O ja, en ook in Liedekerke. Met 0,9 percent zelfs. Vergissen we ons als we stellen dat deze twee uitzonderingen de regel bevestigen? Neen. De theorie van het zogenaamde sociologisch plafond gaat niet op.  Lees verder ...


Recente artikels